ConsoleKey ConsoleKey ConsoleKey ConsoleKey Enum

Definice

Určuje standardní klíče v konzole nástroje.Specifies the standard keys on a console.

public enum class ConsoleKey
[System.Serializable]
public enum ConsoleKey
type ConsoleKey = 
Public Enum ConsoleKey
Dědičnost
Atributy

Pole

A A A A 65

Klíč A.The A key.

Add Add Add Add 107

Klávesa Add (klávesa sčítání na numerické klávesnici)The Add key (the addition key on the numeric keypad).

Applications Applications Applications Applications 93

Klíč aplikace (Microsoft Natural Keyboard).The Application key (Microsoft Natural Keyboard).

Attention Attention Attention Attention 246

ATTN klíč.The ATTN key.

B B B B 66

Klíč B.The B key.

Backspace Backspace Backspace Backspace 8

Klávesa BACKSPACE.The BACKSPACE key.

BrowserBack BrowserBack BrowserBack BrowserBack 166

Klíč na pozadí v prohlížeči (Windows 2000 nebo novější).The Browser Back key (Windows 2000 or later).

BrowserFavorites BrowserFavorites BrowserFavorites BrowserFavorites 171

Klíč oblíbeného prohlížeče (Windows 2000 nebo novější).The Browser Favorites key (Windows 2000 or later).

BrowserForward BrowserForward BrowserForward BrowserForward 167

Klíč pro přeposílání v prohlížeči (Windows 2000 nebo novější).The Browser Forward key (Windows 2000 or later).

BrowserHome BrowserHome BrowserHome BrowserHome 172

Domovský klíč prohlížeče (Windows 2000 nebo novější).The Browser Home key (Windows 2000 or later).

BrowserRefresh BrowserRefresh BrowserRefresh BrowserRefresh 168

Aktualizujte klíč prohlížeče (Windows 2000 nebo novější).The Browser Refresh key (Windows 2000 or later).

BrowserSearch BrowserSearch BrowserSearch BrowserSearch 170

Vyhledávací klíč prohlížeče (Windows 2000 nebo novější).The Browser Search key (Windows 2000 or later).

BrowserStop BrowserStop BrowserStop BrowserStop 169

Klíč stop v prohlížeči (Windows 2000 nebo novější).The Browser Stop key (Windows 2000 or later).

C C C C 67

Klíč jazyka C.The C key.

Clear Clear Clear Clear 12

Nešifrovaný klíč.The CLEAR key.

CrSel CrSel CrSel CrSel 247

Klíč CRSEL (kurzor výběru).The CRSEL (CURSOR SELECT) key.

D D D D 68

Klávesa D.The D key.

D0 D0 D0 D0 48

Klíč 0.The 0 key.

D1 D1 D1 D1 49

Klíč 1.The 1 key.

D2 D2 D2 D2 50

Klíč 2.The 2 key.

D3 D3 D3 D3 51

Klíč 3.The 3 key.

D4 D4 D4 D4 52

Klíč 4.The 4 key.

D5 D5 D5 D5 53

Klávesa 5.The 5 key.

D6 D6 D6 D6 54

Klíč 6.The 6 key.

D7 D7 D7 D7 55

Klávesa 7.The 7 key.

D8 D8 D8 D8 56

Klávesa 8.The 8 key.

D9 D9 D9 D9 57

Klíč 9.The 9 key.

Decimal Decimal Decimal Decimal 110

Desítkový klíč (desítkový klíč na numerické klávesnici).The Decimal key (the decimal key on the numeric keypad).

Delete Delete Delete Delete 46

Klávesu DEL (DELETE).The DEL (DELETE) key.

Divide Divide Divide Divide 111

Oddělovací klíč (klíč dělení na numerické klávesnici)The Divide key (the division key on the numeric keypad).

DownArrow DownArrow DownArrow DownArrow 40

Klávesa šipka dolů.The DOWN ARROW key.

E E E E 69

Klávesa E.The E key.

End End End End 35

KONCOVÝ klíč.The END key.

Enter Enter Enter Enter 13

Klávesa ENTERThe ENTER key.

EraseEndOfFile EraseEndOfFile EraseEndOfFile EraseEndOfFile 249

Vymažte klíč EOF.The ERASE EOF key.

Escape Escape Escape Escape 27

Klávesa ESC (ESCAPE).The ESC (ESCAPE) key.

Execute Execute Execute Execute 43

Klíč EXECUTE.The EXECUTE key.

ExSel ExSel ExSel ExSel 248

Klíč EXSEL (rozšířený výběr).The EXSEL (EXTEND SELECTION) key.

F F F F 70

Klíč F.The F key.

F1 F1 F1 F1 112

Klávesa F1.The F1 key.

F10 F10 F10 F10 121

Klávesa F10.The F10 key.

F11 F11 F11 F11 122

Klávesa F11.The F11 key.

F12 F12 F12 F12 123

Klávesa F12The F12 key.

F13 F13 F13 F13 124

F13 klíč.The F13 key.

F14 F14 F14 F14 125

F14 klíč.The F14 key.

F15 F15 F15 F15 126

F15 klíč.The F15 key.

F16 F16 F16 F16 127

F16 úrovně klíč.The F16 key.

F17 F17 F17 F17 128

F17 klíč.The F17 key.

F18 F18 F18 F18 129

F18 klíč.The F18 key.

F19 F19 F19 F19 130

F19 klíč.The F19 key.

F2 F2 F2 F2 113

Klávesa F2.The F2 key.

F20 F20 F20 F20 131

F20 klíč.The F20 key.

F21 F21 F21 F21 132

F21 klíč.The F21 key.

F22 F22 F22 F22 133

F22 klíč.The F22 key.

F23 F23 F23 F23 134

F23 klíč.The F23 key.

F24 F24 F24 F24 135

F24 klíč.The F24 key.

F3 F3 F3 F3 114

Klávesa F3.The F3 key.

F4 F4 F4 F4 115

Klávesa F4.The F4 key.

F5 F5 F5 F5 116

Klávesa F5.The F5 key.

F6 F6 F6 F6 117

Klávesa F6.The F6 key.

F7 F7 F7 F7 118

Klávesa F7.The F7 key.

F8 F8 F8 F8 119

Klávesa F8.The F8 key.

F9 F9 F9 F9 120

Klávesa F9.The F9 key.

G G G G 71

Klíč GThe G key.

H H H H 72

Klávesa H.The H key.

Help Help Help Help 47

Klávesa HELP.The HELP key.

Home Home Home Home 36

Klávesa HOME.The HOME key.

I I I I 73

Klávesa I.The I key.

Insert Insert Insert Insert 45

Klávesa INS (INSERT).The INS (INSERT) key.

J J J J 74

Klávesa J.The J key.

K K K K 75

Klávesa K.The K key.

L L L L 76

Klíč L.The L key.

LaunchApp1 LaunchApp1 LaunchApp1 LaunchApp1 182

Klávesa Start Application 1 (aplikace Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 nebo novější).The Start Application 1 key (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 or later).

LaunchApp2 LaunchApp2 LaunchApp2 LaunchApp2 183

Klávesa Start Application 2 (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 nebo novější).The Start Application 2 key (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 or later).

LaunchMail LaunchMail LaunchMail LaunchMail 180

Spouštěcí poštovní klávesa (klávesnice společnosti Microsoft, Windows 2000 nebo novější).The Start Mail key (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 or later).

LaunchMediaSelect LaunchMediaSelect LaunchMediaSelect LaunchMediaSelect 181

Vyberte mediální klíč (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 nebo novější).The Select Media key (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 or later).

LeftArrow LeftArrow LeftArrow LeftArrow 37

Klávesa šipka vlevoThe LEFT ARROW key.

LeftWindows LeftWindows LeftWindows LeftWindows 91

Levý klávesu s logem Windows (Microsoft Natural Keyboard).The left Windows logo key (Microsoft Natural Keyboard).

M M M M 77

Klíč M.The M key.

MediaNext MediaNext MediaNext MediaNext 176

Klíč další stopy média (Windows 2000 nebo novější).The Media Next Track key (Windows 2000 or later).

MediaPlay MediaPlay MediaPlay MediaPlay 179

Klávesa Play/Pause média (Windows 2000 nebo novější).The Media Play/Pause key (Windows 2000 or later).

MediaPrevious MediaPrevious MediaPrevious MediaPrevious 177

Klíč předchozí stopy média (Windows 2000 nebo novější).The Media Previous Track key (Windows 2000 or later).

MediaStop MediaStop MediaStop MediaStop 178

Klíč k zastavení média (Windows 2000 nebo novější).The Media Stop key (Windows 2000 or later).

Multiply Multiply Multiply Multiply 106

Klávesa násobení (násobení klíče na numerické klávesnici).The Multiply key (the multiplication key on the numeric keypad).

N N N N 78

Klíč N.The N key.

NoName NoName NoName NoName 252

Konstanta vyhrazená pro budoucí použití.A constant reserved for future use.

NumPad0 NumPad0 NumPad0 NumPad0 96

Klíč 0 na numerické klávesnici.The 0 key on the numeric keypad.

NumPad1 NumPad1 NumPad1 NumPad1 97

1 klíč na numerické klávesnici.The 1 key on the numeric keypad.

NumPad2 NumPad2 NumPad2 NumPad2 98

Klíč 2 na numerické klávesnici.The 2 key on the numeric keypad.

NumPad3 NumPad3 NumPad3 NumPad3 99

3 klávesa na numerické klávesnici.The 3 key on the numeric keypad.

NumPad4 NumPad4 NumPad4 NumPad4 100

Klávesa 4 na numerické klávesnici.The 4 key on the numeric keypad.

NumPad5 NumPad5 NumPad5 NumPad5 101

Klávesa 5 na numerické klávesnici.The 5 key on the numeric keypad.

NumPad6 NumPad6 NumPad6 NumPad6 102

Klíč 6 na numerické klávesnici.The 6 key on the numeric keypad.

NumPad7 NumPad7 NumPad7 NumPad7 103

Klávesa 7 na numerické klávesnici.The 7 key on the numeric keypad.

NumPad8 NumPad8 NumPad8 NumPad8 104

Klávesa 8 na numerické klávesnici.The 8 key on the numeric keypad.

NumPad9 NumPad9 NumPad9 NumPad9 105

9 klávesy na numerické klávesnici.The 9 key on the numeric keypad.

O O O O 79

Klávesa O.The O key.

Oem1 Oem1 Oem1 Oem1 186

Klíč OEM 1 (specifický pro výrobce OEM).The OEM 1 key (OEM specific).

Oem102 Oem102 Oem102 Oem102 226

Klíč OEM 102 (specifický pro výrobce OEM).The OEM 102 key (OEM specific).

Oem2 Oem2 Oem2 Oem2 191

Klíč OEM 2 (specifický pro výrobce OEM).The OEM 2 key (OEM specific).

Oem3 Oem3 Oem3 Oem3 192

Klíč OEM 3 (specifický pro výrobce OEM).The OEM 3 key (OEM specific).

Oem4 Oem4 Oem4 Oem4 219

Klávesa OEM 4 (specifická pro výrobce OEM).The OEM 4 key (OEM specific).

Oem5 Oem5 Oem5 Oem5 220

Výrobce OEM 5 (specifický pro výrobce OEM).The OEM 5 (OEM specific).

Oem6 Oem6 Oem6 Oem6 221

Klíč OEM 6 (specifický pro výrobce OEM).The OEM 6 key (OEM specific).

Oem7 Oem7 Oem7 Oem7 222

Klávesa OEM 7 (specifická pro výrobce OEM).The OEM 7 key (OEM specific).

Oem8 Oem8 Oem8 Oem8 223

Klávesa OEM 8 (specifická pro výrobce OEM).The OEM 8 key (OEM specific).

OemClear OemClear OemClear OemClear 254

JASNÝ klíč (specifický pro výrobce OEM).The CLEAR key (OEM specific).

OemComma OemComma OemComma OemComma 188

Klávesa čárka OEM na libovolné klávesnici země/oblasti (Windows 2000 nebo novější).The OEM Comma key on any country/region keyboard (Windows 2000 or later).

OemMinus OemMinus OemMinus OemMinus 189

Znak OEM minus na libovolné klávesnici země nebo oblasti (Windows 2000 nebo novější).The OEM Minus key on any country/region keyboard (Windows 2000 or later).

OemPeriod OemPeriod OemPeriod OemPeriod 190

Klíč období výrobce OEM na libovolné klávesnici země/oblasti (Windows 2000 nebo novější).The OEM Period key on any country/region keyboard (Windows 2000 or later).

OemPlus OemPlus OemPlus OemPlus 187

Klávesa OEM Plus na libovolné klávesnici země/oblasti (Windows 2000 nebo novější).The OEM Plus key on any country/region keyboard (Windows 2000 or later).

P P P P 80

Klávesa P.The P key.

Pa1 Pa1 Pa1 Pa1 253

PA1 klíč.The PA1 key.

Packet Packet Packet Packet 231

Klíč PAKETu (používá se k předávání znaků Unicode pomocí klávesových úhozů).The PACKET key (used to pass Unicode characters with keystrokes).

PageDown PageDown PageDown PageDown 34

Klávesa PAGE DOWN.The PAGE DOWN key.

PageUp PageUp PageUp PageUp 33

Klávesa PAGE UP.The PAGE UP key.

Pause Pause Pause Pause 19

Klávesa PAUSE.The PAUSE key.

Play Play Play Play 250

Klávesa PLAY.The PLAY key.

Print Print Print Print 42

TISKová klávesa.The PRINT key.

PrintScreen PrintScreen PrintScreen PrintScreen 44

Klávesa PRINT SCREEN.The PRINT SCREEN key.

Process Process Process Process 229

Klíč procesu editoru IME.The IME PROCESS key.

Q Q Q Q 81

Klíč Q.The Q key.

R R R R 82

Klíč R.The R key.

RightArrow RightArrow RightArrow RightArrow 39

Klávesa šipka dopravaThe RIGHT ARROW key.

RightWindows RightWindows RightWindows RightWindows 92

Pravý klávesa s logem Windows (Microsoft Natural Keyboard).The right Windows logo key (Microsoft Natural Keyboard).

S S S S 83

Klíč S.The S key.

Select Select Select Select 41

Klíč pro výběr.The SELECT key.

Separator Separator Separator Separator 108

Oddělovací klíč.The Separator key.

Sleep Sleep Sleep Sleep 95

Klíč spánku počítače.The Computer Sleep key.

Spacebar Spacebar Spacebar Spacebar 32

Klávesa mezerník.The SPACEBAR key.

Subtract Subtract Subtract Subtract 109

Odečíst klíč (odčítání na numerické klávesnici)The Subtract key (the subtraction key on the numeric keypad).

T T T T 84

Klávesa T.The T key.

Tab Tab Tab Tab 9

Klávesa TABThe TAB key.

U U U U 85

Klávesa U.The U key.

UpArrow UpArrow UpArrow UpArrow 38

Klávesa šipka nahoru.The UP ARROW key.

V V V V 86

Klíč V.The V key.

VolumeDown VolumeDown VolumeDown VolumeDown 174

Svazek dolů (klávesnice pro Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 nebo novější).The Volume Down key (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 or later).

VolumeMute VolumeMute VolumeMute VolumeMute 173

Klíč pro ztlumení svazku (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 nebo novější).The Volume Mute key (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 or later).

VolumeUp VolumeUp VolumeUp VolumeUp 175

Klíč Volume Up (klávesnice pro Microsoft Natural, Windows 2000 nebo novější).The Volume Up key (Microsoft Natural Keyboard, Windows 2000 or later).

W W W W 87

Klávesa W.The W key.

X X X X 88

Klávesa X.The X key.

Y Y Y Y 89

Klíč Y.The Y key.

Z Z Z Z 90

Klávesa Z.The Z key.

Zoom Zoom Zoom Zoom 251

Klávesa LUPYThe ZOOM key.

Příklady

Následující příklad používá ConsoleKey výčet k označení uživatele, který klíč uživatel stiskl.The following example uses the ConsoleKey enumeration to indicate to the user which key the user had pressed.

using namespace System;
using namespace System::Text;

void main()
{
  ConsoleKeyInfo input;
  do {
   Console::WriteLine("Press a key, together with Alt, Ctrl, or Shift.");
   Console::WriteLine("Press Esc to exit.");
   input = Console::ReadKey(true);

   StringBuilder^ output = gcnew StringBuilder(
           String::Format("You pressed {0}", input.Key.ToString()));
   bool modifiers = false;

   if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers::Alt) == ConsoleModifiers::Alt) {
     output->Append(", together with " + ConsoleModifiers::Alt.ToString());
     modifiers = true;
   }
   if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers::Control) == ConsoleModifiers::Control)
   {
     if (modifiers) {
      output->Append(" and ");
     }  
     else {
      output->Append(", together with ");
      modifiers = true;
     }
     output->Append(ConsoleModifiers::Control.ToString());
   }
   if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers::Shift) == ConsoleModifiers::Shift)
   {
     if (modifiers) {
      output->Append(" and ");
     }  
     else {
      output->Append(", together with ");
      modifiers = true;
     }
     output->Append(ConsoleModifiers::Shift.ToString());
   }
   output->Append(".");         
   Console::WriteLine(output->ToString());
   Console::WriteLine();
  } while (input.Key != ConsoleKey::Escape);
}
// The output from a sample console session might appear as follows:
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed D.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed X, along with Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed L, along with Control and Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed P, along with Alt and Control and Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed Escape. 
using System;
using System.Text;

public class ConsoleKeyExample
{
  public static void Main()
  {
   ConsoleKeyInfo input;
   do {
     Console.WriteLine("Press a key, together with Alt, Ctrl, or Shift.");
     Console.WriteLine("Press Esc to exit.");
     input = Console.ReadKey(true);

     StringBuilder output = new StringBuilder(
            String.Format("You pressed {0}", input.Key.ToString()));
     bool modifiers = false;
     
     if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers.Alt) == ConsoleModifiers.Alt) {
      output.Append(", together with " + ConsoleModifiers.Alt.ToString());
      modifiers = true;
     }
     if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers.Control) == ConsoleModifiers.Control)
     {
      if (modifiers) {
        output.Append(" and ");
      }  
      else {
        output.Append(", together with ");
        modifiers = true;
      }
      output.Append(ConsoleModifiers.Control.ToString());
     }
     if ((input.Modifiers & ConsoleModifiers.Shift) == ConsoleModifiers.Shift)
     {
      if (modifiers) {
        output.Append(" and ");
      }  
      else {
        output.Append(", together with ");
        modifiers = true;
      }
      output.Append(ConsoleModifiers.Shift.ToString());
     }
     output.Append(".");         
     Console.WriteLine(output.ToString());
     Console.WriteLine();
   } while (input.Key != ConsoleKey.Escape);
  }
}
// The output from a sample console session might appear as follows:
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed D.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed X, along with Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed L, along with Control and Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed P, along with Alt and Control and Shift.
//    
//    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
//    Press Esc to exit.
//    You pressed Escape. 
Imports System.Text

Module ConsoleKeyExample

  Public Sub Main()
   Dim input As ConsoleKeyInfo
   Do 
     Console.WriteLine("Press a key, together with Alt, Ctrl, or Shift.")
     Console.WriteLine("Press Esc to exit.")
     input = Console.ReadKey(True)

     Dim output As New StringBuilder(String.Format("You pressed {0}", input.Key.ToString()))
     Dim modifiers As Boolean

     If (input.Modifiers And ConsoleModifiers.Alt) = ConsoleModifiers.Alt Then
      output.Append(", together with " + ConsoleModifiers.Alt.ToString())
      modifiers = True
     End If
     If (input.Modifiers And ConsoleModifiers.Control) = ConsoleModifiers.Control Then
      If modifiers Then
        output.Append(" and ")
      Else
        output.Append(", together with ")
        modifiers = True
      End If
      output.Append(ConsoleModifiers.Control.ToString)
     End If
     If (input.Modifiers And ConsoleModifiers.Shift) = ConsoleModifiers.Shift Then
      If modifiers Then
        output.Append(" and ")
      Else
        output.Append(", together with ")
      End If
      output.Append(ConsoleModifiers.Shift.ToString)
     End If
     output.Append(".")         
     Console.WriteLine(output.ToString())
     Console.WriteLine()
   Loop While input.Key <> ConsoleKey.Escape    
  End Sub
End Module
' The output from a sample console session might appear as follows:
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed D.
'    
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed X, along with Shift.
'    
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed L, along with Control and Shift.
'    
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed P, along with Alt and Control and Shift.
'    
'    Press a key, along with Alt, Ctrl, or Shift.
'    Press Esc to exit.
'    You pressed Escape. 

Poznámky

Výčet se obvykle používá ve struktuře NFO, která je vrácena Console.ReadKey metodou k označení, který klíč v konzole byl stisknut. ConsoleKeyThe ConsoleKey enumeration is typically used in the nfo structure, which is returned by the Console.ReadKey method to indicate which key on the console has been pressed.

Platí pro