ConsoleModifiers ConsoleModifiers ConsoleModifiers ConsoleModifiers Enum

Definice

Představuje modifikační klávesy SHIFT, ALT a CTRL na klávesnici.Represents the SHIFT, ALT, and CTRL modifier keys on a keyboard.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class ConsoleModifiers
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum ConsoleModifiers
type ConsoleModifiers = 
Public Enum ConsoleModifiers
Dědičnost
ConsoleModifiersConsoleModifiersConsoleModifiersConsoleModifiers
Atributy

Pole

Alt Alt Alt Alt 1

Klávesa levé nebo pravé klávesy ALT.The left or right ALT modifier key.

Control Control Control Control 4

Klávesa s modifikátorem vlevo nebo vpravoThe left or right CTRL modifier key.

Shift Shift Shift Shift 2

Klávesa s modifikátorem Left nebo Right SHIFT.The left or right SHIFT modifier key.

Příklady

Následující příklad kódu přečte klíč a určí, zda byla stisknuta jedna nebo více modifikačních kláves.The following code example reads a key and determines whether one or more modifier keys was pressed.

using namespace System;

void main()
{
  ConsoleKeyInfo cki;
  // Prevent example from ending if CTL+C is pressed.
  Console::TreatControlCAsInput = true;

  Console::WriteLine("Press any combination of CTL, ALT, and SHIFT, and a console key.");
  Console::WriteLine("Press the Escape (Esc) key to quit: \n");
  do 
  {
   cki = Console::ReadKey();
   Console::Write(" --- You pressed ");
   if((cki.Modifiers & ConsoleModifiers::Alt) != ConsoleModifiers()) Console::Write("ALT+");
   if((cki.Modifiers & ConsoleModifiers::Shift) != ConsoleModifiers()) Console::Write("SHIFT+");
   if((cki.Modifiers & ConsoleModifiers::Control) != ConsoleModifiers()) Console::Write("CTL+");
   Console::WriteLine(cki.Key.ToString());
  } while (cki.Key != ConsoleKey::Escape);
}
// This example displays output similar to the following:
//    Press any combination of CTL, ALT, and SHIFT, and a console key.
//    Press the Escape (Esc) key to quit:
//    
//    a --- You pressed A 
//    k --- You pressed ALT+K 
//    ► --- You pressed CTL+P 
//     --- You pressed RightArrow 
//    R --- You pressed SHIFT+R 
//        --- You pressed CTL+I 
//    j --- You pressed ALT+J 
//    O --- You pressed SHIFT+O 
//    § --- You pressed CTL+U }
using System;

class Example 
{
  public static void Main() 
  {
   ConsoleKeyInfo cki;
   // Prevent example from ending if CTL+C is pressed.
   Console.TreatControlCAsInput = true;

   Console.WriteLine("Press any combination of CTL, ALT, and SHIFT, and a console key.");
   Console.WriteLine("Press the Escape (Esc) key to quit: \n");
   do 
   {
     cki = Console.ReadKey();
     Console.Write(" --- You pressed ");
     if((cki.Modifiers & ConsoleModifiers.Alt) != 0) Console.Write("ALT+");
     if((cki.Modifiers & ConsoleModifiers.Shift) != 0) Console.Write("SHIFT+");
     if((cki.Modifiers & ConsoleModifiers.Control) != 0) Console.Write("CTL+");
     Console.WriteLine(cki.Key.ToString());
    } while (cki.Key != ConsoleKey.Escape);
  }
}
// This example displays output similar to the following:
//    Press any combination of CTL, ALT, and SHIFT, and a console key.
//    Press the Escape (Esc) key to quit:
//    
//    a --- You pressed A 
//    k --- You pressed ALT+K 
//    ► --- You pressed CTL+P 
//     --- You pressed RightArrow 
//    R --- You pressed SHIFT+R 
//        --- You pressed CTL+I 
//    j --- You pressed ALT+J 
//    O --- You pressed SHIFT+O 
//    § --- You pressed CTL+U 
Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim cki As ConsoleKeyInfo
   ' Prevent example from ending if CTL+C is pressed.
   Console.TreatControlCAsInput = True

   Console.WriteLine("Press any combination of CTL, ALT, and SHIFT, and a console key.")
   Console.WriteLine("Press the Escape (Esc) key to quit: " + vbCrLf)
   Do
     cki = Console.ReadKey()
     Console.Write(" --- You pressed ")
     If (cki.Modifiers And ConsoleModifiers.Alt) <> 0 Then Console.Write("ALT+")
     If (cki.Modifiers And ConsoleModifiers.Shift) <> 0 Then Console.Write("SHIFT+")
     If (cki.Modifiers And ConsoleModifiers.Control) <> 0 Then Console.Write("CTL+")
     Console.WriteLine(cki.Key.ToString)
   Loop While cki.Key <> ConsoleKey.Escape
  End Sub 
End Class 
' This example displays output similar to the following:
'    Press any combination of CTL, ALT, and SHIFT, and a console key.
'    Press the Escape (Esc) key to quit:
'    
'    a --- You pressed A 
'    k --- You pressed ALT+K 
'    ► --- You pressed CTL+P 
'     --- You pressed RightArrow 
'    R --- You pressed SHIFT+R 
'        --- You pressed CTL+I 
'    j --- You pressed ALT+J 
'    O --- You pressed SHIFT+O 
'    § --- You pressed CTL+U 

Poznámky

Mezi klávesami Left a Right SHIFT, ALT a CTRL se nerozlišují žádné rozdíly.No distinction is made between the left or right SHIFT, ALT, and CTRL keys.

Výčet se používá ve spojení ConsoleKeyInfo s typem. ConsoleModifiersThe ConsoleModifiers enumeration is used in conjunction with the ConsoleKeyInfo type.

Platí pro

Viz také