DbDataSourceEnumerator Třída

Definice

Poskytuje mechanismus pro vytváření výčtu všech dostupných instancí databázových serverů v místní síti.

public ref class DbDataSourceEnumerator abstract
public abstract class DbDataSourceEnumerator
type DbDataSourceEnumerator = class
Public MustInherit Class DbDataSourceEnumerator
Dědičnost
DbDataSourceEnumerator
Odvozené

Poznámky

Tato třída poskytuje základ pro jiné výčty zdrojů dat se silným typem.

Konstruktory

DbDataSourceEnumerator()

Vytvoří novou instanci třídy DbDataSourceEnumerator.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetDataSources()

Načte DataTable obsahující informace o všech viditelných instancích serveru reprezentovaných instancí silného typu této třídy.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro

Viz také