DbProviderFactory.CreateCommandBuilder Metoda

Definice

Vrací novou instanci třídy poskytovatele, která implementuje DbCommandBuilder třídu.Returns a new instance of the provider's class that implements the DbCommandBuilder class.

public:
 virtual System::Data::Common::DbCommandBuilder ^ CreateCommandBuilder();
public virtual System.Data.Common.DbCommandBuilder? CreateCommandBuilder ();
public virtual System.Data.Common.DbCommandBuilder CreateCommandBuilder ();
abstract member CreateCommandBuilder : unit -> System.Data.Common.DbCommandBuilder
override this.CreateCommandBuilder : unit -> System.Data.Common.DbCommandBuilder
Public Overridable Function CreateCommandBuilder () As DbCommandBuilder

Návraty

DbCommandBuilder

Nová instance DbCommandBuilder .A new instance of DbCommandBuilder.

Platí pro