DataRelationCollection.CollectionChanged Event

Definition

Vyvolá se v případě, že dojde ke změně kolekce.Occurs when the collection has changed.

public:
 event System::ComponentModel::CollectionChangeEventHandler ^ CollectionChanged;
public event System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler CollectionChanged;
member this.CollectionChanged : System.ComponentModel.CollectionChangeEventHandler 
Public Custom Event CollectionChanged As CollectionChangeEventHandler 

Applies to

See also