DataRowAction Výčet

Definice

Popisuje akci prováděnou na DataRow.Describes an action performed on a DataRow.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class DataRowAction
[System.Flags]
public enum DataRowAction
type DataRowAction = 
Public Enum DataRowAction
Dědičnost
DataRowAction
Atributy

Pole

Add 16

Řádek byl přidán do tabulky.The row has been added to the table.

Change 2

Řádek se změnil.The row has changed.

ChangeCurrentAndOriginal 64

Původní a aktuální verze řádku byly změněny.The original and the current versions of the row have been changed.

ChangeOriginal 32

Původní verze řádku byla změněna.The original version of the row has been changed.

Commit 8

Změny řádku byly potvrzeny.The changes to the row have been committed.

Delete 1

Řádek byl odstraněn z tabulky.The row was deleted from the table.

Nothing 0

Řádek se nezměnil.The row has not changed.

Rollback 4

Poslední změna řádku byla vrácena zpět.The most recent change to the row has been rolled back.

Poznámky

DataRowAction se vrátí jako součást DataRowChangeEventArgs k označení akce, která byla provedena na řádku pro vyvolání události.A DataRowAction is returned as part of the DataRowChangeEventArgs to indicate the action that was taken on a row to raise the event.

Pomocí členů tohoto výčtu určete akci, ke které došlo na DataRow s ohledem na DataTable, ke kterému patří.Use the members of this enumeration to determine the action that has occurred on a DataRow with regard to the DataTable to which it belongs.

Platí pro

Viz také