DataView.Delete(Int32) Metoda

Definice

Odstraní řádek v zadaném indexu.Deletes a row at the specified index.

public:
 void Delete(int index);
public void Delete (int index);
member this.Delete : int -> unit
Public Sub Delete (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Index řádku, který se má odstranitThe index of the row to delete.

Příklady

Následující příklad používá metodu Delete k odstranění řádku.The following example uses the Delete method to delete a row.

Private Sub DeleteRow(view As DataView, val As String)
  ' Find the given value in the DataView and delete the row.
  Dim i As Integer = view.Find(val)

  If i = -1 Then
    ' The value wasn'table found
    Console.WriteLine("Value not found in primary key column")
    Exit Sub
  Else
    view.Delete(i)
  End If
End Sub

Poznámky

Po odstranění DataRowse její stav změní na DataViewRowState.Deleted.After deleting a DataRow, its state changes to DataViewRowState.Deleted. Odstranění můžete vrátit zpět voláním RejectChanges na DataTable.You can roll back the deletion by calling RejectChanges on the DataTable.

Platí pro

Viz také