ObjectMaterializedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje ObjectMaterialized událost ObjectContext .Represents the method that will handle the ObjectMaterialized event of the ObjectContext.

public delegate void ObjectMaterializedEventHandler(System::Object ^ sender, ObjectMaterializedEventArgs ^ e);
public delegate void ObjectMaterializedEventHandler(object sender, ObjectMaterializedEventArgs e);
type ObjectMaterializedEventHandler = delegate of obj * ObjectMaterializedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ObjectMaterializedEventHandler(sender As Object, e As ObjectMaterializedEventArgs)

Parametry

sender
Object

ObjectContextInstance, která aktivovala událost.The ObjectContext instance that triggered the event.

e
ObjectMaterializedEventArgs

ObjectMaterializedEventArgsObjekt, který obsahuje data události.An ObjectMaterializedEventArgs object that contains the event data.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro