OleDbInfoMessageEventArgs.Source Vlastnost

Definice

Získá název objektu, který vygeneroval chybu.Gets the name of the object that generated the error.

public:
 property System::String ^ Source { System::String ^ get(); };
public string Source { get; }
public string? Source { get; }
member this.Source : string
Public ReadOnly Property Source As String

Hodnota vlastnosti

String

Název objektu, který vygeneroval chybu.The name of the object that generated the error.

Poznámky

Toto je obálka pro Source vlastnost prvního OleDbError v Errors kolekci.This is a wrapper for the Source property of the first OleDbError in the Errors collection.

Platí pro