OleDbMetaDataColumnNames Třída

Definice

Poskytuje statické hodnoty, které se používají pro názvy sloupců v OleDbMetaDataCollectionNames objektech obsažených v DataTable .Provides static values that are used for the column names in the OleDbMetaDataCollectionNames objects contained in the DataTable. DataTableJe vytvořen metodou GetSchema .The DataTable is created by the GetSchema method.

public ref class OleDbMetaDataColumnNames abstract sealed
public static class OleDbMetaDataColumnNames
type OleDbMetaDataColumnNames = class
Public Class OleDbMetaDataColumnNames
Dědičnost
OleDbMetaDataColumnNames

Pole

BooleanFalseLiteral

Používá se metodou GetSchema k vytvoření sloupce BooleanFalseLiteral .Used by the GetSchema method to create the BooleanFalseLiteral column.

BooleanTrueLiteral

Používá se metodou GetSchema k vytvoření sloupce BooleanTrueLiteral .Used by the GetSchema method to create the BooleanTrueLiteral column.

DateTimeDigits

Používá se metodou GetSchema k vytvoření sloupce DateTimeDigits .Used by the GetSchema method to create the DateTimeDigits column.

NativeDataType

Používá se metodou GetSchema k vytvoření sloupce NativeDataType .Used by the GetSchema method to create the NativeDataType column.

Platí pro