SqlGuid.Inequality(SqlGuid, SqlGuid) Operátor

Definice

Provede logické porovnání dvou SqlGuid struktur, aby bylo možné zjistit, zda nejsou stejné.Performs a logical comparison on two SqlGuid structures to determine whether they are not equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator !=(System::Data::SqlTypes::SqlGuid x, System::Data::SqlTypes::SqlGuid y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator != (System.Data.SqlTypes.SqlGuid x, System.Data.SqlTypes.SqlGuid y);
static member op_Inequality : System.Data.SqlTypes.SqlGuid * System.Data.SqlTypes.SqlGuid -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator != (x As SqlGuid, y As SqlGuid) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlGuid

SqlGuidStruktura.A SqlGuid structure.

y
SqlGuid

SqlGuidStruktura.A SqlGuid structure.

Návraty

SqlBoolean

SqlBooleanTo je v True případě, že tyto dvě instance nejsou stejné nebo False jsou obě instance stejné.A SqlBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Pokud má kterákoli z instancí SqlGuid hodnotu null, bude Value SqlBoolean Null .If either instance of SqlGuid is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Poznámky

Ekvivalentní metoda pro tento operátor je SqlGuid.NotEquals(SqlGuid, SqlGuid) .The equivalent method for this operator is SqlGuid.NotEquals(SqlGuid, SqlGuid).

Platí pro

Viz také