StatementType Výčet

Definice

Určuje typ dotazu SQL, který má být použit OleDbRowUpdatedEventArgs, OleDbRowUpdatingEventArgs, SqlRowUpdatedEventArgsnebo třídy SqlRowUpdatingEventArgs.Specifies the type of SQL query to be used by the OleDbRowUpdatedEventArgs, OleDbRowUpdatingEventArgs, SqlRowUpdatedEventArgs, or SqlRowUpdatingEventArgs class.

public enum class StatementType
public enum StatementType
type StatementType = 
Public Enum StatementType
Dědičnost
StatementType

Pole

Batch 4

Dotaz SQL, který je příkazem Batch.A SQL query that is a batch statement.

Delete 3

Dotaz SQL, který je příkazem DELETE.An SQL query that is a DELETE statement.

Insert 1

Dotaz SQL, který je příkazem INSERT.An SQL query that is an INSERT statement.

Select 0

Dotaz SQL, který je příkazem SELECT.An SQL query that is a SELECT statement.

Update 2

Dotaz SQL, který je příkazem UPDATE.An SQL query that is an UPDATE statement.

Platí pro