Decimal.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt16(IFormatProvider).For a description of this member, see ToUInt16(IFormatProvider).

 virtual System::UInt16 System.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt16;
ushort IConvertible.ToUInt16 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
ushort IConvertible.ToUInt16 (IFormatProvider provider);
Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort Implements IConvertible.ToUInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Hodnota aktuální instance převedená na UInt16.The value of the current instance, converted to a UInt16.

Implementuje

Atributy

Výjimky

Výsledná celočíselná hodnota je menší než MinValue nebo větší než MaxValue.The resulting integer value is less than MinValue or greater than MaxValue.

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance Decimal přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the Decimal instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat buď metodu Decimal.ToUInt16, nebo metodu Convert.ToUInt16.The recommended alternative is to call either the Decimal.ToUInt16 method or the Convert.ToUInt16 method.

Platí pro