Delegate.GetMethodImpl Metoda

Definice

Získá statickou metodu reprezentovanou aktuálním delegátem.Gets the static method represented by the current delegate.

protected:
 virtual System::Reflection::MethodInfo ^ GetMethodImpl();
protected virtual System.Reflection.MethodInfo GetMethodImpl ();
abstract member GetMethodImpl : unit -> System.Reflection.MethodInfo
override this.GetMethodImpl : unit -> System.Reflection.MethodInfo
Protected Overridable Function GetMethodImpl () As MethodInfo

Návraty

MethodInfo

MethodInfoPopisuje statickou metodu reprezentovanou aktuálním delegátem.A MethodInfo describing the static method represented by the current delegate.

Výjimky

Volající nemá přístup k metodě reprezentované delegátem (například pokud je metoda soukromá).The caller does not have access to the method represented by the delegate (for example, if the method is private).

Poznámky

Tato metoda se vztahuje pouze v případě, že aktuální delegát představuje statickou metodu.This method applies only if the current delegate represents a static method.

Platí pro

Viz také