ActivityTraceFlags Výčet

Definice

Určuje příznaky definované standardem W3C, které jsou přidruženy k aktivitě.Specifies flags defined by the W3C standard that are associated with an activity.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class ActivityTraceFlags
[System.Flags]
public enum ActivityTraceFlags
[<System.Flags>]
type ActivityTraceFlags = 
Public Enum ActivityTraceFlags
Dědičnost
ActivityTraceFlags
Atributy

Pole

None 0

Aktivita nebyla označena.The activity has not been marked.

Recorded 1

Aktivita (nebo pravděpodobnější její rodiče) byla označena jako užitečná pro záznam.The activity (or more likely its parents) has been marked as useful to record.

Poznámky

ActivityTraceFlagsVlastnost vrací hodnotu Activity.ActivityTraceFlags .An ActivityTraceFlags value is returned by the Activity.ActivityTraceFlags property.

Platí pro