Debug.Unindent Metoda

Definice

Zmenší aktuální IndentLevel o jeden.Decreases the current IndentLevel by one.

public:
 static void Unindent();
[System.Diagnostics.Conditional("DEBUG")]
public static void Unindent ();
public static void Unindent ();
[<System.Diagnostics.Conditional("DEBUG")>]
static member Unindent : unit -> unit
static member Unindent : unit -> unit
Public Shared Sub Unindent ()
Atributy

Příklady

Následující příklad nastaví úroveň odsazení a vygeneruje zprávy ladění.The following example sets the indent level and emits debugging messages.

#if defined(DEBUG)
Debug::WriteLine( "List of errors:" );
Debug::Indent();
Debug::WriteLine( "Error 1: File not found" );
Debug::WriteLine( "Error 2: Directory not found" );
Debug::Unindent();
Debug::WriteLine( "End of list of errors" );
#endif
Debug.WriteLine("List of errors:");
Debug.Indent();
Debug.WriteLine("Error 1: File not found");
Debug.WriteLine("Error 2: Directory not found");
Debug.Unindent();
Debug.WriteLine("End of list of errors");

Debug.WriteLine("List of errors:")
Debug.Indent()
Debug.WriteLine("Error 1: File not found")
Debug.WriteLine("Error 2: Directory not found")
Debug.Unindent()
Debug.WriteLine("End of list of errors")

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

List of errors:  
     Error 1: File not found  
     Error 2: Directory not found  
End of list of errors  

Platí pro

Viz také