PresentationTraceLevel Výčet

Definice

Popisuje úroveň podrobností pro sledování konkrétního objektu.Describes the level of detail to trace about a particular object.

public enum class PresentationTraceLevel
public enum PresentationTraceLevel
type PresentationTraceLevel = 
Public Enum PresentationTraceLevel
Dědičnost
PresentationTraceLevel

Pole

High 3

Sleduje všechny další informace.Traces all additional information.

Low 1

Sleduje některé další informace.Traces some additional information.

Medium 2

Sleduje střední množství dalších informací.Traces a medium amount of additional information.

None 0

Trasování nejsou k dispozici žádné další informace.Traces no available additional information.

Příklady

Pokud spustíte aplikaci, která obsahuje následující XAML, v rámci ladicího programu, zobrazí okno výstup řádky informací popisující stav a vyhodnocení vazby:If you run the application that contains the following XAML under a debugger, the output window provides lines of information describing the status and evaluation of the binding:

<Window
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
 xmlns:diag="clr-namespace:System.Diagnostics;assembly=WindowsBase"
 xmlns:src="clr-namespace:SDKSample">
 <Window.Resources>
  <src:Person x:Key="myDataSource" PersonName="Joe"/>
 </Window.Resources>
<TextBox>
  <TextBox.Text>
    <Binding Source="{StaticResource myDataSource}" Path="PersonName"
         diag:PresentationTraceSources.TraceLevel="High"/>
  </TextBox.Text>
</TextBox>
</Window>

Poznámky

PresentationTraceLevel je představena ve verzi .NET Framework 3,5.PresentationTraceLevel is introduced in the .NET Framework version 3.5. Další informace najdete v tématu verze a závislosti.For more information, see Versions and Dependencies.

Platí pro

Viz také