SizeF.Add(SizeF, SizeF) Metoda

Definice

Přidá šířku a výšku jedné SizeF struktury k šířce a výšce jiné struktury SizeF.Adds the width and height of one SizeF structure to the width and height of another SizeF structure.

public:
 static System::Drawing::SizeF Add(System::Drawing::SizeF sz1, System::Drawing::SizeF sz2);
public static System.Drawing.SizeF Add (System.Drawing.SizeF sz1, System.Drawing.SizeF sz2);
static member Add : System.Drawing.SizeF * System.Drawing.SizeF -> System.Drawing.SizeF
Public Shared Function Add (sz1 As SizeF, sz2 As SizeF) As SizeF

Parametry

sz1
SizeF

První SizeF struktura, kterou chcete přidat.The first SizeF structure to add.

sz2
SizeF

Druhá struktura SizeF, kterou chcete přidat.The second SizeF structure to add.

Návraty

SizeF struktura, která je výsledkem operace sčítání.A SizeF structure that is the result of the addition operation.

Platí pro

Viz také