SizeF.Empty Pole

Definice

Získá SizeF strukturu, která má Height a Width hodnotu 0.Gets a SizeF structure that has a Height and Width value of 0.

public: static initonly System::Drawing::SizeF Empty;
public static readonly System.Drawing.SizeF Empty;
 staticval mutable Empty : System.Drawing.SizeF
Public Shared ReadOnly Empty As SizeF 

Hodnota pole

Platí pro