SizeF.Division(SizeF, Single) Operátor

Definice

Vydělí zadaný SizeF podle zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností.Divides the specified SizeF by the specified single-precision floating-point number.

public:
 static System::Drawing::SizeF operator /(System::Drawing::SizeF left, float right);
public static System.Drawing.SizeF operator / (System.Drawing.SizeF left, float right);
static member ( / ) : System.Drawing.SizeF * single -> System.Drawing.SizeF
Public Shared Operator / (left As SizeF, right As Single) As SizeF

Parametry

left
SizeF

Dividenda.The dividend.

right
Single

Dělitel.The divisor.

Návraty

Výsledek dělení šířky a výšky leftright.The result of dividing left's width and height by right.

Platí pro