SizeF.Inequality(SizeF, SizeF) Operátor

Definice

Testuje, zda se dvě struktury SizeF liší.Tests whether two SizeF structures are different.

public:
 static bool operator !=(System::Drawing::SizeF sz1, System::Drawing::SizeF sz2);
public static bool operator != (System.Drawing.SizeF sz1, System.Drawing.SizeF sz2);
static member op_Inequality : System.Drawing.SizeF * System.Drawing.SizeF -> bool
Public Shared Operator != (sz1 As SizeF, sz2 As SizeF) As Boolean

Parametry

sz1
SizeF

SizeF struktura nalevo od operátoru nerovnosti.The SizeF structure on the left of the inequality operator.

sz2
SizeF

Struktura SizeF napravo od operátoru nerovnosti.The SizeF structure on the right of the inequality operator.

Návraty

true, pokud sz1 a sz2 se liší buď šířkou, nebo výškou; false, pokud jsou sz1 a sz2 stejné.true if sz1 and sz2 differ either in width or height; false if sz1 and sz2 are equal.

Platí pro