SizeF.ToString Metoda

Definice

Vytvoří uživatelsky čitelný řetězec, který představuje tuto SizeF strukturu.Creates a human-readable string that represents this SizeF structure.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězec, který představuje tuto strukturu SizeF.A string that represents this SizeF structure.

Platí pro