BindingRestrictions.Merge(BindingRestrictions) Metoda

Definice

Sloučí sadu omezení vazby s aktuálními omezeními vazby.Merges the set of binding restrictions with the current binding restrictions.

public:
 System::Dynamic::BindingRestrictions ^ Merge(System::Dynamic::BindingRestrictions ^ restrictions);
public System.Dynamic.BindingRestrictions Merge (System.Dynamic.BindingRestrictions restrictions);
member this.Merge : System.Dynamic.BindingRestrictions -> System.Dynamic.BindingRestrictions
Public Function Merge (restrictions As BindingRestrictions) As BindingRestrictions

Parametry

restrictions
BindingRestrictions

Sada omezení, se kterými se sloučí aktuální omezení vazeb.The set of restrictions with which to merge the current binding restrictions.

Návraty

BindingRestrictions

Nová sada omezení vazby.The new set of binding restrictions.

Platí pro