Exception.GetType Metoda

Definice

Získá typ modulu runtime aktuální instance.Gets the runtime type of the current instance.

public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Návraty

Type Objekt, který představuje přesný typ modulu runtime aktuální instance.A Type object that represents the exact runtime type of the current instance.

Implementuje

Poznámky

Metoda existuje pro podporu .NET Framework infrastruktury a interně vyvolá základní metodu, Object.GetType. GetTypeThe GetType method exists to support the .NET Framework infrastructure, and internally invokes the fundamental method, Object.GetType.

Platí pro

Viz také