Exception.GetType Metoda

Definice

Získá typ modulu runtime aktuální instance.Gets the runtime type of the current instance.

public:
 Type ^ GetType();
public:
 virtual Type ^ GetType();
public Type GetType ();
override this.GetType : unit -> Type
Public Function GetType () As Type

Návraty

Objekt Type, který představuje přesný typ modulu runtime aktuální instance.A Type object that represents the exact runtime type of the current instance.

Implementuje

Poznámky

Metoda GetType existuje pro podporu .NET Framework infrastruktury a interně vyvolává základní metodu Object.GetType.The GetType method exists to support the .NET Framework infrastructure, and internally invokes the fundamental method, Object.GetType.

Platí pro

Viz také