FormattableString Konstruktor

Definice

Vytvoří instanci nové instance třídy FormattableString.Instantiates a new instance of the FormattableString class.

protected:
 FormattableString();
protected FormattableString ();
Protected Sub New ()

Platí pro