FormattableString.ToString Metoda

Definice

Vrátí řetězec, který je výsledkem formátování složeného formátovacího řetězce spolu s jeho argumenty.Returns the string that results from formatting the composite format string along with its arguments.

Přetížení

ToString()

Vrátí řetězec, který je výsledkem formátování složeného formátovacího řetězce spolu s jeho argumenty pomocí formátovacích úmluv aktuální jazykové verze.Returns the string that results from formatting the composite format string along with its arguments by using the formatting conventions of the current culture.

ToString(IFormatProvider)

Vrátí řetězec, který je výsledkem formátování složeného formátovacího řetězce spolu s jeho argumenty pomocí formátovacích úmluv zadané jazykové verze.Returns the string that results from formatting the composite format string along with its arguments by using the formatting conventions of a specified culture.

ToString()

Vrátí řetězec, který je výsledkem formátování složeného formátovacího řetězce spolu s jeho argumenty pomocí formátovacích úmluv aktuální jazykové verze.Returns the string that results from formatting the composite format string along with its arguments by using the formatting conventions of the current culture.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Výsledný řetězec formátovaný pomocí konvencí aktuální jazykové verze.A result string formatted by using the conventions of the current culture.

ToString(IFormatProvider)

Vrátí řetězec, který je výsledkem formátování složeného formátovacího řetězce spolu s jeho argumenty pomocí formátovacích úmluv zadané jazykové verze.Returns the string that results from formatting the composite format string along with its arguments by using the formatting conventions of a specified culture.

public:
 abstract System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ formatProvider);
public abstract string ToString (IFormatProvider formatProvider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public MustOverride Function ToString (formatProvider As IFormatProvider) As String

Parametry

formatProvider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An object that provides culture-specific formatting information.

Návraty

Výsledný řetězec formátovaný pomocí konvencí formatProvider.A result string formatted by using the conventions of formatProvider.

Platí pro