GCMemoryInfo.FragmentedBytes GCMemoryInfo.FragmentedBytes GCMemoryInfo.FragmentedBytes GCMemoryInfo.FragmentedBytes Property

Definice

Získá celkovou fragmentaci, kdy došlo k poslednímu uvolňování paměti.Gets the total fragmentation when the last garbage collection occurred.

public:
 property long FragmentedBytes { long get(); };
public long FragmentedBytes { get; }
member this.FragmentedBytes : int64
Public ReadOnly Property FragmentedBytes As Long

Hodnota vlastnosti

Celé číslo představující celkovou fragmentaci v době, kdy došlo k poslednímu uvolňování paměti.An integer representing the total fragmentation when the last garbage collection occurred.

Poznámky

Například aplikace má následující pět objektů:For example, the application has the following five objects:

| OBJ_A | OBJ_B | OBJ_C | OBJ_D | OBJ_E |

Pokud OBJ_B, OBJ_C, aOBJ_E jsou shromažďovány z paměti, ale halda není komprimována, výsledná halda bude vypadat následovně:If OBJ_B, OBJ_C, and OBJ_E are garbage collected but the heap is not compacted, the resulting heap will look like the following:

| OBJ_A | F | OBJ_D |

Paměť mezi OBJ_A a OBJ_D, která je označena F, je považována za součást FragmentedBytes a slouží k přidělení nových objektů.The memory between OBJ_A and OBJ_D, which is marked F, is considered part of the FragmentedBytes and is used to allocate new objects.

Paměť po OBJ_D není považována za součást, FragmentedBytes ale bude použita také k přidělení nových objektů.The memory after OBJ_D is not considered part of the FragmentedBytes but will also be used to allocate new objects.

Platí pro