GCMemoryInfo.HighMemoryLoadThresholdBytes GCMemoryInfo.HighMemoryLoadThresholdBytes GCMemoryInfo.HighMemoryLoadThresholdBytes GCMemoryInfo.HighMemoryLoadThresholdBytes Property

Definice

Získá prahovou hodnotu vysokého zatížení paměti, když došlo k poslednímu uvolňování paměti.Gets the high memory load threshold when the last garbage collection occured.

public:
 property long HighMemoryLoadThresholdBytes { long get(); };
public long HighMemoryLoadThresholdBytes { get; }
member this.HighMemoryLoadThresholdBytes : int64
Public ReadOnly Property HighMemoryLoadThresholdBytes As Long

Hodnota vlastnosti

Prahová hodnota vysokého zatížení paměti v bajtech, kdy došlo k poslednímu uvolňování paměti.The high memory load threshold, in bytes, when the last garbage collection occured.

Platí pro