GCMemoryInfo GCMemoryInfo GCMemoryInfo GCMemoryInfo Struct

Definice

Poskytuje sadu rozhraní API, která se dají použít k načtení informací o uvolňování paměti.Provides a set of APIs that can be used to retrieve garbage collection information.

public value class GCMemoryInfo
public struct GCMemoryInfo
type GCMemoryInfo = struct
Public Structure GCMemoryInfo
Dědičnost
GCMemoryInfoGCMemoryInfoGCMemoryInfoGCMemoryInfo

Vlastnosti

FragmentedBytes FragmentedBytes FragmentedBytes FragmentedBytes

Získá celkovou fragmentaci, kdy došlo k poslednímu uvolňování paměti.Gets the total fragmentation when the last garbage collection occurred.

HeapSizeBytes HeapSizeBytes HeapSizeBytes HeapSizeBytes

Získá celkovou velikost haldy v okamžiku, kdy došlo k poslednímu uvolňování paměti.Gets the total heap size when the last garbage collection occurred.

HighMemoryLoadThresholdBytes HighMemoryLoadThresholdBytes HighMemoryLoadThresholdBytes HighMemoryLoadThresholdBytes

Získá prahovou hodnotu vysokého zatížení paměti, když došlo k poslednímu uvolňování paměti.Gets the high memory load threshold when the last garbage collection occured.

MemoryLoadBytes MemoryLoadBytes MemoryLoadBytes MemoryLoadBytes

Získá zatížení paměti, když došlo k poslednímu uvolňování paměti.Gets the memory load when the last garbage collection occurred.

TotalAvailableMemoryBytes TotalAvailableMemoryBytes TotalAvailableMemoryBytes TotalAvailableMemoryBytes

Získá celkovou dostupnou paměť pro systém uvolňování paměti, která se má použít, když došlo k poslednímu uvolňování paměti.Gets the total available memory for the garbage collector to use when the last garbage collection occurred.

Platí pro