CultureInfo.InstalledUICulture Vlastnost

Definice

Získá CultureInfo , který představuje jazykovou verzi nainstalovanou s operačním systémem.Gets the CultureInfo that represents the culture installed with the operating system.

public:
 static property System::Globalization::CultureInfo ^ InstalledUICulture { System::Globalization::CultureInfo ^ get(); };
public static System.Globalization.CultureInfo InstalledUICulture { get; }
member this.InstalledUICulture : System.Globalization.CultureInfo
Public Shared ReadOnly Property InstalledUICulture As CultureInfo

Hodnota vlastnosti

CultureInfo

CultureInfoKterý představuje jazykovou verzi nainstalovanou s operačním systémem.The CultureInfo that represents the culture installed with the operating system.

Poznámky

V lokalizovaném operačním systému, jako je například japonská edice Windows, vrátí tato vlastnost jazykovou verzi operačního systému.In a localized operating system, such as a Japanese edition of Windows, this property returns the culture of the operating system. Tato vlastnost je ekvivalentem GetSystemDefaultUILanguage v rozhraní API systému Windows.This property is the equivalent of GetSystemDefaultUILanguage in the Windows API.

Platí pro

Viz také