CultureInfo.NativeName Vlastnost

Definice

Získá název jazykové verze, která se skládá z jazyka, země/oblasti a volitelného skriptu, který je jazyková verze nastavená na zobrazení.

public:
 virtual property System::String ^ NativeName { System::String ^ get(); };
public virtual string NativeName { get; }
member this.NativeName : string
Public Overridable ReadOnly Property NativeName As String

Hodnota vlastnosti

String

Název jazykové verze, který se skládá z celého názvu jazyka, celého názvu země/oblasti a volitelného skriptu. Formát je popsán v popisu CultureInfo třídy.

Poznámky

Hodnota této vlastnosti je stejná bez ohledu na jazykovou verzi rozhraní .NET Framework.

Platí pro

Viz také