GregorianCalendar Třída

Definice

Představuje gregoriánský kalendář.Represents the Gregorian calendar.

public ref class GregorianCalendar : System::Globalization::Calendar
public class GregorianCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
public class GregorianCalendar : System.Globalization.Calendar
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class GregorianCalendar : System.Globalization.Calendar
type GregorianCalendar = class
  inherit Calendar
[<System.Serializable>]
type GregorianCalendar = class
  inherit Calendar
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type GregorianCalendar = class
  inherit Calendar
Public Class GregorianCalendar
Inherits Calendar
Dědičnost
GregorianCalendar
Atributy

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, že DateTimeFormatInfo ignoruje interpunkční znaménka v názvu období, pouze pokud je kalendář gregoriánský a jazyková verze používá název období "n.l.".The following code example shows that DateTimeFormatInfo ignores the punctuation in the era name, only if the calendar is Gregorian and the culture uses the era name "A.D.".

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
using namespace System::Collections;
int main()
{
  
  // Creates strings with punctuation and without.
  String^ strADPunc = "A.D.";
  String^ strADNoPunc = "AD";
  String^ strCEPunc = "C.E.";
  String^ strCENoPunc = "CE";
  
  // Calls DTFI::GetEra for each culture that uses GregorianCalendar as the default calendar.
  Console::WriteLine( "      ----- AD ----- ----- CE -----" );
  Console::WriteLine( "CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR" );
  IEnumerator^ en = CultureInfo::GetCultures( CultureTypes::SpecificCultures )->GetEnumerator();
  while ( en->MoveNext() )
  {
   CultureInfo^ myCI = safe_cast<CultureInfo^>(en->Current);
   Console::Write( "{0, -12}", myCI );
   Console::Write( "{0,-7}{1,-9}", myCI->DateTimeFormat->GetEra( strADPunc ), myCI->DateTimeFormat->GetEra( strADNoPunc ) );
   Console::Write( "{0, -7}{1, -9}", myCI->DateTimeFormat->GetEra( strCEPunc ), myCI->DateTimeFormat->GetEra( strCENoPunc ) );
   Console::Write( "{0}", myCI->Calendar );
   Console::WriteLine();
  }
}

/*
This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.

      ----- AD ----- ----- CE -----
CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR
ar-SA    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.HijriCalendar
ar-IQ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-EG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-LY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-DZ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-MA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-TN    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-OM    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-YE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-SY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-JO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-LB    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-KW    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-AE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-BH    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-QA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
bg-BG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ca-ES    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-TW    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-CN    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-HK    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-SG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-MO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
cs-CZ    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
da-DK    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar

*/
using System;
using System.Globalization;

public class SamplesGregorianCalendar {

  public static void Main() {

   // Creates strings with punctuation and without.
   String strADPunc = "A.D.";
   String strADNoPunc = "AD";
   String strCEPunc = "C.E.";
   String strCENoPunc = "CE";

   // Calls DTFI.GetEra for each culture that uses GregorianCalendar as the default calendar.
   Console.WriteLine( "      ----- AD ----- ----- CE -----" );
   Console.WriteLine( "CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR" );
   foreach ( CultureInfo myCI in CultureInfo.GetCultures( CultureTypes.SpecificCultures ) ) {
     Console.Write( "{0,-12}", myCI );
     Console.Write( "{0,-7}{1,-9}", myCI.DateTimeFormat.GetEra( strADPunc ), myCI.DateTimeFormat.GetEra( strADNoPunc ) );
     Console.Write( "{0,-7}{1,-9}", myCI.DateTimeFormat.GetEra( strCEPunc ), myCI.DateTimeFormat.GetEra( strCENoPunc ) );
     Console.Write( "{0}", myCI.Calendar );
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

/*
This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.

      ----- AD ----- ----- CE -----
CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR
ar-SA    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.HijriCalendar
ar-IQ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-EG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-LY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-DZ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-MA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-TN    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-OM    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-YE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-SY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-JO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-LB    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-KW    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-AE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-BH    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ar-QA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
bg-BG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
ca-ES    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-TW    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-CN    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-HK    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-SG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
zh-MO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
cs-CZ    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
da-DK    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar

*/
Imports System.Globalization

Public Class SamplesGregorianCalendar

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates strings with punctuation and without.
   Dim strADPunc As [String] = "A.D."
   Dim strADNoPunc As [String] = "AD"
   Dim strCEPunc As [String] = "C.E."
   Dim strCENoPunc As [String] = "CE"

   ' Calls DTFI.GetEra for each culture that uses GregorianCalendar as the default calendar.
   Console.WriteLine("      ----- AD ----- ----- CE -----")
   Console.WriteLine("CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR")
   Dim myCI As CultureInfo
   For Each myCI In CultureInfo.GetCultures(CultureTypes.SpecificCultures)
     Console.Write("{0,-12}", myCI)
     Console.Write("{0,-7}{1,-9}", myCI.DateTimeFormat.GetEra(strADPunc), myCI.DateTimeFormat.GetEra(strADNoPunc))
     Console.Write("{0,-7}{1,-9}", myCI.DateTimeFormat.GetEra(strCEPunc), myCI.DateTimeFormat.GetEra(strCENoPunc))
     Console.Write("{0}", myCI.Calendar)
     Console.WriteLine()
   Next myCI

  End Sub

End Class


'This code produces the following output. This output has been cropped for brevity.
'
'      ----- AD ----- ----- CE -----
'CULTURE   PUNC  NO PUNC PUNC  NO PUNC CALENDAR
'ar-SA    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.HijriCalendar
'ar-IQ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-EG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-LY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-DZ    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-MA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-TN    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-OM    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-YE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-SY    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-JO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-LB    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-KW    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-AE    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-BH    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ar-QA    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'bg-BG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'ca-ES    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-TW    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-CN    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-HK    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-SG    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'zh-MO    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'cs-CZ    -1   -1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar
'da-DK    1   1    -1   -1    System.Globalization.GregorianCalendar

Poznámky

Gregoriánský kalendář rozpoznává dvě mazání: N.L.The Gregorian calendar recognizes two eras: B.C. nebo B.C.E. a N.L.or B.C.E., and A.D. nebo 0001or C.E. Tato implementace GregorianCalendar třídy rozpoznává pouze aktuální období (n.l.).This implementation of the GregorianCalendar class recognizes only the current era (A.D. nebo 0001).or C.E.).

Poznámka

Informace o použití GregorianCalendar třídy a dalších tříd kalendáře v .NET Framework naleznete v tématu práce s kalendáři.For information about using the GregorianCalendar class and the other calendar classes in the .NET Framework, see Working with Calendars.

Přestupný rok v gregoriánském kalendáři je definován jako rok, který je rovnoměrně dělitelný 4, pokud není dělitelná 100.A leap year in the Gregorian calendar is defined as a year that is evenly divisible by 4, unless it is divisible by 100. Nicméně roky, které jsou dělitelně 400, jsou přestupné roky.However, years that are divisible by 400 are leap years. Například rok 1900 nebyl přestupným rokem, ale rok 2000 byl.For example, the year 1900 was not a leap year, but the year 2000 was. Běžný rok má 365 dní a přestupný rok má 366 dnů.A common year has 365 days and a leap year has 366 days.

Gregoriánský kalendář má 12 měsíců s 28 až 31 dny: leden (31 dní), únor (28 nebo 29 dní), březen (31 dní), duben (30 dnů), květen (31 dní), června (30 dnů), červenec (31 dnů), srpen (31 dnů), říjen (30 dnů), říjen (30 dnů), listopad (31 dnů) a prosinec (31 dní).The Gregorian calendar has 12 months with 28 to 31 days each: January (31 days), February (28 or 29 days), March (31 days), April (30 days), May (31 days), June (30 days), July (31 days), August (31 days), September (30 days), October (31 days), November (30 days), and December (31 days). Únor má 29 dní během přestupných let a 28 v běžných letech.February has 29 days during leap years and 28 during common years.

Důležité

Ve výchozím nastavení všechny DateTime DateTimeOffset hodnoty a hodnoty vyjadřují data a časy v gregoriánském kalendáři.By default, all DateTime and DateTimeOffset values express dates and times in the Gregorian calendar.

Gregoriánský kalendář byl vyvinut jako náhrada pro juliánské kalendář (který je reprezentován JulianCalendar třídou) a byl poprvé zaveden do malého počtu kultur 15. října 1582.The Gregorian calendar was developed as a replacement for the Julian calendar (which is represented by the JulianCalendar class) and was first introduced in a small number of cultures on October 15, 1582. Při práci s historickými kalendářními daty, které předcházejí přijetí gregoriánského kalendáře jazykové verze, byste měli použít původní kalendář, pokud je k dispozici v .NET Framework.When working with historic dates that precede a culture's adoption of the Gregorian calendar, you should use the original calendar if it is available in the .NET Framework. Například Dánsko se změnil z juliánského kalendáře na gregoriánský kalendář od 19. února (v juliánském kalendáři) nebo 1. března (v gregoriánském kalendáři) 1700.For example, Denmark changed from the Julian calendar to the Gregorian calendar on February 19 (in the Julian calendar) or March 1 (in the Gregorian calendar) of 1700. V tomto případě pro kalendářní data před přijetím gregoriánského kalendáře byste měli použít juliánské kalendář.In this case, for dates before the adoption of the Gregorian calendar, you should use the Julian calendar. Nicméně Všimněte si, že žádná jazyková verze nenabízí vnitřní podporu pro JulianCalendar třídu.However, note that no culture offers intrinsic support for the JulianCalendar class. Je nutné použít JulianCalendar třídu jako samostatný kalendář.You must use the JulianCalendar class as a standalone calendar. Další informace najdete v tématu práce s kalendáři.For more information, see Working with calendars.

Následující příklad ukazuje, že 18. února 1700 v juliánském kalendáři, což je poslední den, kdy byl juliánské kalendář oficiálně použit v Dánsku, je jeden den od 1. března 1700 v gregoriánském kalendáři.The following example illustrates that February 18, 1700 in the Julian calendar, which is the last day the Julian calendar was officially used in Denmark, is one day earlier than March 1, 1700 in the Gregorian calendar.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("da-DK");

   JulianCalendar jc = new JulianCalendar();
   DateTime lastDate = new DateTime(1700, 2, 18, jc);
   Console.WriteLine("Last date (Gregorian): {0:d}", lastDate);
   Console.WriteLine("Last date (Julian): {0}-{1}-{2}\n", jc.GetDayOfMonth(lastDate),
            jc.GetMonth(lastDate), jc.GetYear(lastDate));

   DateTime firstDate = lastDate.AddDays(1);
   Console.WriteLine("First date (Gregorian): {0:d}", firstDate);
   Console.WriteLine("First date (Julian): {0}-{1}-{2}", jc.GetDayOfMonth(firstDate),
            jc.GetMonth(firstDate), jc.GetYear(firstDate));
  }
}
// The example displays the following output:
//    Last date (Gregorian): 28-02-1700
//    Last date (Julian): 18-2-1700
//
//    First date (Gregorian): 01-03-1700
//    First date (Julian): 19-2-1700
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Module Example
  Public Sub Main()
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New CultureInfo("da-DK")
   
   Dim jc As New JulianCalendar()
   Dim lastDate As New DateTime(1700, 2, 18, jc)
   Console.WriteLine("Last date (Gregorian): {0:d}", lastDate)
   Console.WriteLine("Last date (Julian): {0}-{1}-{2}", jc.GetDayOfMonth(lastDate),
            jc.GetMonth(lastDate), jc.GetYear(lastDate))
   Console.WriteLine()
   
   Dim firstDate As DateTime = lastDate.AddDays(1)
   Console.WriteLine("First date (Gregorian): {0:d}", firstDate)
   Console.WriteLine("First date (Julian): {0}-{1}-{2}", jc.GetDayOfMonth(firstDate),
            jc.GetMonth(firstDate), jc.GetYear(firstDate))
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Last date (Gregorian): 28-02-1700
'    Last date (Julian): 18-2-1700
'    
'    First date (Gregorian): 01-03-1700
'    First date (Julian): 19-2-1700

Každá CultureInfo z nich podporuje sadu kalendářů.Each CultureInfo supports a set of calendars. CalendarVlastnost vrátí výchozí kalendář pro jazykovou verzi a OptionalCalendars vlastnost vrátí pole obsahující všechny kalendáře podporované jazykovou verzí.The Calendar property returns the default calendar for the culture, and the OptionalCalendars property returns an array containing all the calendars supported by the culture. Chcete-li změnit kalendář, který používá CultureInfo , aplikace může nastavit Calendar vlastnost na novou Calendar .To change the calendar used by a CultureInfo, the application can set the Calendar property to a new Calendar.

GetEra Ignoruje interpunkci v názvu zkrácených období, pouze pokud GregorianCalendar je vybrána v DateTimeFormatInfo.Calendar a jazyková verze používá "n.l.".GetEra ignores punctuation in abbreviated era names, only if the GregorianCalendar is selected in DateTimeFormatInfo.Calendar and the culture uses "A.D." jako název období, tj., "N.L."as the era name, that is, "A.D." je ekvivalentem "AD".is equivalent to "AD".

Konstruktory

GregorianCalendar()

Inicializuje novou instanci GregorianCalendar třídy pomocí výchozí GregorianCalendarTypes hodnoty.Initializes a new instance of the GregorianCalendar class using the default GregorianCalendarTypes value.

GregorianCalendar(GregorianCalendarTypes)

Inicializuje novou instanci GregorianCalendar třídy pomocí zadané GregorianCalendarTypes hodnoty.Initializes a new instance of the GregorianCalendar class using the specified GregorianCalendarTypes value.

Pole

ADEra

Představuje aktuální období.Represents the current era. Toto pole je konstantní.This field is constant.

CurrentEra

Představuje aktuální období aktuálního kalendáře.Represents the current era of the current calendar. Hodnota tohoto pole je 0.The value of this field is 0.

(Zděděno od Calendar)

Vlastnosti

AlgorithmType

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální kalendář založen na slunečním, lunárním nebo kombinaci obou.Gets a value that indicates whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

AlgorithmType

Získá hodnotu, která označuje, zda je aktuální kalendář založen na slunečním, lunárním nebo kombinaci obou.Gets a value indicating whether the current calendar is solar-based, lunar-based, or a combination of both.

(Zděděno od Calendar)
CalendarType

Získá nebo nastaví GregorianCalendarTypes hodnotu, která označuje jazykovou verzi aktuálního GregorianCalendar .Gets or sets the GregorianCalendarTypes value that denotes the language version of the current GregorianCalendar.

DaysInYearBeforeMinSupportedYear

Vrátí počet dnů v roce, který předchází roku, který je určen MinSupportedDateTime vlastností.Gets the number of days in the year that precedes the year that is specified by the MinSupportedDateTime property.

(Zděděno od Calendar)
Eras

Načte seznam mazání v GregorianCalendar .Gets the list of eras in the GregorianCalendar.

IsReadOnly

Načte hodnotu, která označuje, jestli Calendar je tento objekt jen pro čtení.Gets a value indicating whether this Calendar object is read-only.

(Zděděno od Calendar)
MaxSupportedDateTime

Získá nejnovější datum a čas podporovaný GregorianCalendar typem.Gets the latest date and time supported by the GregorianCalendar type.

MaxSupportedDateTime

Získá nejnovější datum a čas podporovaný tímto Calendar objektem.Gets the latest date and time supported by this Calendar object.

(Zděděno od Calendar)
MinSupportedDateTime

Získá nejstarší datum a čas podporovaný GregorianCalendar typem.Gets the earliest date and time supported by the GregorianCalendar type.

MinSupportedDateTime

Získá nejstarší datum a čas podporovaný tímto Calendar objektem.Gets the earliest date and time supported by this Calendar object.

(Zděděno od Calendar)
TwoDigitYearMax

Získá nebo nastaví poslední rok v rozsahu 100 roku, který může být reprezentován letopočtem rokem.Gets or sets the last year of a 100-year range that can be represented by a 2-digit year.

Metody

AddDays(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet dní od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of days away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddHours(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet hodin od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of hours away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddMilliseconds(DateTime, Double)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet milisekund od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of milliseconds away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddMinutes(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet minut od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of minutes away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddMonths(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet měsíců od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of months away from the specified DateTime.

AddSeconds(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet sekund od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of seconds away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddWeeks(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet týdnů od zadaného typu DateTime.Returns a DateTime that is the specified number of weeks away from the specified DateTime.

AddWeeks(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet týdnů od zadaného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of weeks away from the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
AddYears(DateTime, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která představuje zadaný počet roků od určeného DateTime .Returns a DateTime that is the specified number of years away from the specified DateTime.

Clone()

Vytvoří nový objekt, který je kopií aktuálního Calendar objektu.Creates a new object that is a copy of the current Calendar object.

(Zděděno od Calendar)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetDayOfMonth(DateTime)

Vrátí den v měsíci v zadaném poli DateTime .Returns the day of the month in the specified DateTime.

GetDayOfWeek(DateTime)

Vrátí den v týdnu v zadaném poli DateTime .Returns the day of the week in the specified DateTime.

GetDayOfYear(DateTime)

Vrátí den v roce v zadaném poli DateTime .Returns the day of the year in the specified DateTime.

GetDaysInMonth(Int32, Int32)

Vrátí počet dnů v zadaném měsíci a roce aktuálního období.Returns the number of days in the specified month and year of the current era.

(Zděděno od Calendar)
GetDaysInMonth(Int32, Int32, Int32)

Vrátí počet dnů v zadaném měsíci v zadaném roce v zadaném období.Returns the number of days in the specified month in the specified year in the specified era.

GetDaysInYear(Int32)

Vrátí počet dnů v zadaném roce aktuálního období.Returns the number of days in the specified year of the current era.

(Zděděno od Calendar)
GetDaysInYear(Int32, Int32)

Vrátí počet dnů v zadaném roce v zadaném období.Returns the number of days in the specified year in the specified era.

GetEra(DateTime)

Vrátí období v zadaném období DateTime .Returns the era in the specified DateTime.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetHour(DateTime)

Vrátí hodnotu hodin v zadaném poli DateTime .Returns the hours value in the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
GetLeapMonth(Int32)

Vypočítá přestupný měsíc v zadaném roce.Calculates the leap month for a specified year.

(Zděděno od Calendar)
GetLeapMonth(Int32, Int32)

Vypočítá přestupný měsíc v zadaném roce a období.Calculates the leap month for a specified year and era.

GetLeapMonth(Int32, Int32)

Vypočítá přestupný měsíc v zadaném roce a období.Calculates the leap month for a specified year and era.

(Zděděno od Calendar)
GetMilliseconds(DateTime)

Vrátí hodnotu milisekund v zadaném DateTime .Returns the milliseconds value in the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
GetMinute(DateTime)

Vrátí hodnotu minuty v zadaném DateTime .Returns the minutes value in the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
GetMonth(DateTime)

Vrátí měsíc v zadaném poli DateTime .Returns the month in the specified DateTime.

GetMonthsInYear(Int32)

Vrátí počet měsíců v zadaném roce v aktuálním období.Returns the number of months in the specified year in the current era.

(Zděděno od Calendar)
GetMonthsInYear(Int32, Int32)

Vrátí počet měsíců v zadaném roce v zadaném období.Returns the number of months in the specified year in the specified era.

GetSecond(DateTime)

Vrátí hodnotu sekund v zadaném DateTime .Returns the seconds value in the specified DateTime.

(Zděděno od Calendar)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Vrátí týden v roce, který obsahuje datum v zadaném DateTime objektu.Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime object.

GetWeekOfYear(DateTime, CalendarWeekRule, DayOfWeek)

Vrátí týden v roce, který obsahuje datum zadané DateTime hodnoty.Returns the week of the year that includes the date in the specified DateTime value.

(Zděděno od Calendar)
GetYear(DateTime)

Vrátí rok v zadaném poli DateTime .Returns the year in the specified DateTime.

IsLeapDay(Int32, Int32, Int32)

Určuje, zda je zadané datum v aktuálním období přestupným dnem.Determines whether the specified date in the current era is a leap day.

(Zděděno od Calendar)
IsLeapDay(Int32, Int32, Int32, Int32)

Určuje, zda je zadané datum v zadaném období přestupným dnem.Determines whether the specified date in the specified era is a leap day.

IsLeapMonth(Int32, Int32)

Určuje, zda zadaný měsíc v zadaném roce v aktuálním období je přestupným měsícem.Determines whether the specified month in the specified year in the current era is a leap month.

(Zděděno od Calendar)
IsLeapMonth(Int32, Int32, Int32)

Určuje, zda je zadaný měsíc v zadaném roce v zadaném období přestupný měsíc.Determines whether the specified month in the specified year in the specified era is a leap month.

IsLeapYear(Int32)

Určuje, zda je zadaný rok v aktuálním období přestupným rokem.Determines whether the specified year in the current era is a leap year.

(Zděděno od Calendar)
IsLeapYear(Int32, Int32)

Určuje, zda zadaný rok v zadaném období je přestupným rokem.Determines whether the specified year in the specified era is a leap year.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která je nastavena na zadané datum a čas v aktuálním období.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the current era.

(Zděděno od Calendar)
ToDateTime(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Vrátí hodnotu DateTime , která je nastavena na zadané datum a čas v zadaném období.Returns a DateTime that is set to the specified date and time in the specified era.

ToFourDigitYear(Int32)

Převede zadaný rok na rok se čtyřmi číslicemi pomocí TwoDigitYearMax Vlastnosti k určení vhodného století.Converts the specified year to a four-digit year by using the TwoDigitYearMax property to determine the appropriate century.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro

Viz také