NumberFormatInfo Konstruktor

Definice

Inicializuje novou zapisovatelnou instanci NumberFormatInfo třídy, která je nezávislé na jazykové verzi (invariantní).Initializes a new writable instance of the NumberFormatInfo class that is culture-independent (invariant).

public:
 NumberFormatInfo();
public NumberFormatInfo ();
Public Sub New ()

Poznámky

Vlastnosti nové instance lze změnit, pokud vaše aplikace potřebuje uživatelsky definované formátování.The properties of the new instance can be modified if your application needs user-defined formatting.

Platí pro