GopherStyleUriParser Konstruktor

Definice

Vytvoří přizpůsobitelný analyzátor založený na schématu protokolu Gopher.Creates a customizable parser based on the Gopher scheme.

public:
 GopherStyleUriParser();
public GopherStyleUriParser ();
Public Sub New ()

Poznámky

Tento konstruktor použijte jako argument proUriParser.Register(UriParser, String, Int32)Use this constructor as an argument to UriParser.Register(UriParser, String, Int32)

Platí pro