Guid.Equals Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda dvě instance Guid reprezentují stejnou hodnotu.Returns a value that indicates whether two instances of Guid represent the same value.

Přetížení

Equals(Guid)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a zadaný Guid objekt reprezentují stejnou hodnotu.Returns a value indicating whether this instance and a specified Guid object represent the same value.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

Equals(Guid)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a zadaný Guid objekt reprezentují stejnou hodnotu.Returns a value indicating whether this instance and a specified Guid object represent the same value.

public:
 virtual bool Equals(Guid g);
public bool Equals (Guid g);
override this.Equals : Guid -> bool
Public Function Equals (g As Guid) As Boolean

Parametry

g
Guid

Objekt k porovnání s touto instancí.An object to compare to this instance.

Návraty

Boolean

true Pokud g je rovno této instanci, v opačném případě false .true if g is equal to this instance; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Dva Guid objekty jsou stejné, pokud mají identické bajtové hodnoty.Two Guid objects are equal if they have identical byte values.

Tato metoda provádí mírně větší lepší než Equals metoda, protože není nutné g parametr box.This method performs slightly better than the Equals method because it does not have to box the g parameter.

Viz také

Platí pro

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ o);
public override bool Equals (object o);
public override bool Equals (object? o);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (o As Object) As Boolean

Parametry

o
Object

Objekt k porovnání s touto instancí.The object to compare with this instance.

Návraty

Boolean

true Pokud o je Guid , který má stejnou hodnotu jako tato instance; v opačném případě false .true if o is a Guid that has the same value as this instance; otherwise, false.

Poznámky

Dva Guid objekty jsou stejné, pokud mají identické bajtové hodnoty.Two Guid objects are equal if they have identical byte values.

Platí pro