IConvertible.ToInt16(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 16bitové celé číslo se signedem pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

public:
 short ToInt16(IFormatProvider ^ provider);
public short ToInt16 (IFormatProvider provider);
public short ToInt16 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToInt16 : IFormatProvider -> int16
Public Function ToInt16 (provider As IFormatProvider) As Short

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Int16

16bitové celé číslo se signatem ekvivalentní hodnotě této instance.

Platí pro