IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s jednou přesností pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

public:
 float ToSingle(IFormatProvider ^ provider);
public float ToSingle (IFormatProvider provider);
public float ToSingle (IFormatProvider? provider);
abstract member ToSingle : IFormatProvider -> single
Public Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Single

Jednopřesné číslo s plovoucí desetinnou čárkou ekvivalentní hodnotě této instance.

Platí pro