IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na zadanou Object Type hodnotu, která má ekvivalentní hodnotu, pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

public:
 System::Object ^ ToType(Type ^ conversionType, IFormatProvider ^ provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider? provider);
abstract member ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Public Function ToType (conversionType As Type, provider As IFormatProvider) As Object

Parametry

conversionType
Type

Hodnota Type této instance je převedena.

provider
IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Object

Instance Object typu conversionType , jejíž hodnota je ekvivalentní hodnotě této instance.

Platí pro