IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definice

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 32bitové celé číslo bez znaménka pomocí zadaných informací formátování specifické pro jazykovou verzi.

public:
 System::UInt32 ToUInt32(IFormatProvider ^ provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider provider);
public uint ToUInt32 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Public Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementace IFormatProvider rozhraní, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

UInt32

32bitové celé číslo bez znaménka ekvivalentní hodnotě této instance.

Platí pro