IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Method

Definition

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní 64 unsigned integer s použitím zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.Converts the value of this instance to an equivalent 64-bit unsigned integer using the specified culture-specific formatting information.

public:
 System::UInt64 ToUInt64(IFormatProvider ^ provider);
public ulong ToUInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
Public Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong

Parameters

provider
IFormatProvider

Implementace rozhraní IFormatProvider, která poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.An IFormatProvider interface implementation that supplies culture-specific formatting information.

Returns

UInt64

64 unsigned integer ekvivalent k hodnotě této instance.An 64-bit unsigned integer equivalent to the value of this instance.

Applies to