Int32.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt32(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt32(IFormatProvider).

 virtual System::UInt32 System.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt32;
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger Implements IConvertible.ToUInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

UInt32

Hodnota aktuální instance převedená na UInt32 .The value of the current instance, converted to a UInt32.

Implementuje

Atributy

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Int32 je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Int32 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToUInt32(Int32) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt32(Int32) method.

Platí pro