Int64.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Metoda

Definice

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Pokus o použití této metody vyvolá výjimku InvalidCastException .Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

 virtual DateTime System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToDateTime;
DateTime IConvertible.ToDateTime (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
override this.System.IConvertible.ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime Implements IConvertible.ToDateTime

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

DateTime

Tento převod není podporován.This conversion is not supported. Není vrácena žádná hodnota.No value is returned.

Implementuje

Výjimky

Ve všech případechIn all cases.

Platí pro