Int64.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToUInt64(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt64(IFormatProvider).

 virtual System::UInt64 System.IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt64;
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
ulong IConvertible.ToUInt64 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
override this.System.IConvertible.ToUInt64 : IFormatProvider -> uint64
Function ToUInt64 (provider As IFormatProvider) As ULong Implements IConvertible.ToUInt64

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

UInt64

Hodnota aktuální instance převedená na UInt64 .The value of the current instance, converted to a UInt64.

Implementuje

Atributy

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že Int64 je instance přetypování na IConvertible rozhraní.It can be used only when the Int64 instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je zavolat Convert.ToUInt64(Int64) metodu.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt64(Int64) method.

Platí pro