ZipArchiveEntry.Delete Metoda

Definice

Odstraní položku z archivu zip.Deletes the entry from the zip archive.

public:
 void Delete();
public void Delete ();
member this.Delete : unit -> unit
Public Sub Delete ()

Výjimky

Položka je již otevřena pro čtení nebo zápis.The entry is already open for reading or writing.

Archiv zip pro tuto položku byl otevřen v jiném režimu než Update.The zip archive for this entry was opened in a mode other than Update.

Archiv zip pro tuto položku byl zlikvidován.The zip archive for this entry has been disposed.

Platí pro