Directory.GetCurrentDirectory Metoda

Definice

Získá aktuální pracovní adresář aplikace.

public:
 static System::String ^ GetCurrentDirectory();
public static string GetCurrentDirectory ();
static member GetCurrentDirectory : unit -> string
Public Shared Function GetCurrentDirectory () As String

Návraty

String

Řetězec, který obsahuje absolutní cestu aktuálního pracovního adresáře a nekončí zpětným lomítkem (\).

Výjimky

Volající nemá požadované oprávnění.

Operační systém je systém Windows CE, který nemá aktuální funkce adresáře.

Tato metoda je dostupná v rozhraní .NET Compact Framework, ale v současné době není podporována.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak použít metodu GetCurrentDirectory .

using namespace System;
using namespace System::IO;
int main()
{
  try
  {
   
   // Get the current directory.
   String^ path = Directory::GetCurrentDirectory();
   String^ target = "c:\\temp";
   Console::WriteLine( "The current directory is {0}", path );
   if ( !Directory::Exists( target ) )
   {
     Directory::CreateDirectory( target );
   }
   
   // Change the current directory.
   Environment::CurrentDirectory = target;
   if ( path->Equals( Directory::GetCurrentDirectory() ) )
   {
     Console::WriteLine( "You are in the temp directory." );
   }
   else
   {
     Console::WriteLine( "You are not in the temp directory." );
   }
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "The process failed: {0}", e );
  }

}
using System;
using System.IO;

class Test
{
  public static void Main()
  {
    try
    {
      // Get the current directory.
      string path = Directory.GetCurrentDirectory();
      string target = @"c:\temp";
      Console.WriteLine("The current directory is {0}", path);
      if (!Directory.Exists(target))
      {
        Directory.CreateDirectory(target);
      }

      // Change the current directory.
      Environment.CurrentDirectory = (target);
      if (path.Equals(Directory.GetCurrentDirectory()))
      {
        Console.WriteLine("You are in the temp directory.");
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("You are not in the temp directory.");
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString());
    }
  }
}
Imports System.IO

Public Class Test
  Public Shared Sub Main()
    Try
      ' Get the current directory.
      Dim path As String = Directory.GetCurrentDirectory()
      Dim target As String = "c:\temp"
      Console.WriteLine("The current directory is {0}", path)
      If Directory.Exists(target) = False Then
        Directory.CreateDirectory(target)
      End If
      ' Change the current directory.
      Environment.CurrentDirectory = (target)
      If path.Equals(Directory.GetCurrentDirectory()) Then
        Console.WriteLine("You are in the temp directory.")
      Else
        Console.WriteLine("You are not in the temp directory.")
      End If
    Catch e As Exception
      Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString())
    End Try
  End Sub
End Class

Poznámky

Aktuální adresář se liší od původního adresáře, což je ten, ze kterého se proces spustil.

Seznam běžných vstupně-výstupních úloh najdete v tématu Běžné vstupně-výstupní úlohy.

Platí pro

Viz také