DriveType Výčet

Definice

Definuje konstanty pro typy jednotek, včetně CD, pevné, síťové, NoRootDirectory, paměti RAM, vyměnitelných a neznámých.Defines constants for drive types, including CDRom, Fixed, Network, NoRootDirectory, Ram, Removable, and Unknown.

public enum class DriveType
public enum DriveType
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Serializable]
public enum DriveType
type DriveType = 
Public Enum DriveType
Dědičnost
DriveType
Atributy

Pole

CDRom 5

Jednotka je zařízení s optickým diskem, jako je například CD nebo DVD-ROM.The drive is an optical disc device, such as a CD or DVD-ROM.

Fixed 3

Jednotka je pevný disk.The drive is a fixed disk.

Network 4

Jednotka je síťová jednotka.The drive is a network drive.

NoRootDirectory 1

Jednotka neobsahuje kořenový adresář.The drive does not have a root directory.

Ram 6

Jednotka je disk RAM.The drive is a RAM disk.

Removable 2

Jednotka je vyměnitelné paměťové zařízení, jako je USB flash disk.The drive is a removable storage device, such as a USB flash drive.

Unknown 0

Typ jednotky je neznámý.The type of drive is unknown.

Poznámky

DriveType používá třída DriveInfo k označení typu jednotky.DriveType is used by the DriveInfo class to indicate drive type. Dá se použít s vlastností DriveType.It can be used with the DriveType property.

Platí pro