FileNotFoundException.FileName Vlastnost

Definice

Získá název souboru, který nebyl nalezen.Gets the name of the file that cannot be found.

public:
 property System::String ^ FileName { System::String ^ get(); };
public string FileName { get; }
member this.FileName : string
Public ReadOnly Property FileName As String

Hodnota vlastnosti

Název souboru, nebo null žádný název souboru byl předán konstruktoru pro tuto instanci.The name of the file, or null if no file name was passed to the constructor for this instance.

Poznámky

Tato vlastnost je pouze pro čtení.This property is read-only.

Platí pro

Viz také