PipeOptions.ReaderScheduler Vlastnost

Definice

Získá používaný PipeScheduler k provádění PipeReader zpětných volání a asynchronních pokračování.

public:
 property System::IO::Pipelines::PipeScheduler ^ ReaderScheduler { System::IO::Pipelines::PipeScheduler ^ get(); };
public System.IO.Pipelines.PipeScheduler ReaderScheduler { get; }
member this.ReaderScheduler : System.IO.Pipelines.PipeScheduler
Public ReadOnly Property ReaderScheduler As PipeScheduler

Hodnota vlastnosti

PipeScheduler

Objekt , který se používá ke spouštění zpětných volání a PipeScheduler PipeReader asynchronních pokračování.

Platí pro