PipeOptions.WriterScheduler Vlastnost

Definice

PipeScheduler Získá použití ke spouštění PipeWriter zpětného volání a asynchronní pokračování.

public:
 property System::IO::Pipelines::PipeScheduler ^ WriterScheduler { System::IO::Pipelines::PipeScheduler ^ get(); };
public System.IO.Pipelines.PipeScheduler WriterScheduler { get; }
member this.WriterScheduler : System.IO.Pipelines.PipeScheduler
Public ReadOnly Property WriterScheduler As PipeScheduler

Hodnota vlastnosti

PipeScheduler

Objekt PipeScheduler používaný ke spouštění PipeWriter zpětných volání a asynchronních pokračování.

Platí pro