PipeWriter.Advance(Int32) Metoda

Definice

Upozorní PipeWriter , že tyto bytes bajty byly zapsány do výstupu Span<T> nebo Memory<T> .Notifies the PipeWriter that bytes bytes were written to the output Span<T> or Memory<T>. Po volání je nutné požádat o novou vyrovnávací paměť Advance(Int32) , aby bylo možné pokračovat v zápisu více dat; nelze zapisovat do dříve získané vyrovnávací paměti.You must request a new buffer after calling Advance(Int32) to continue writing more data; you cannot write to a previously acquired buffer.

public:
 abstract void Advance(int bytes);
public abstract void Advance (int bytes);
abstract member Advance : int -> unit
Public MustOverride Sub Advance (bytes As Integer)

Parametry

bytes
Int32

Počet bajtů zapsaných do Span<T> nebo Memory<T> .The number of bytes written to the Span<T> or Memory<T>.

Implementuje

Platí pro